Premiering

7 ulike turer kvalifiserer til deltakerpremie. Hvis deltakeren er 12 eller yngre eller 70+ er man kvalifisert til premie om man har gått 5 ulike turer. Vi har andre kåringer i tillegg!

Deltakerpremie for Ti på Topp Follo 2022

7 ulike turer kvalifiserer til deltakerpremie. Hvis deltakeren er 12 eller yngre eller 70+ er man kvalifisert til premie om man har gått 5 ulike turer. Årets deltakerpremie er en flott Ti på Topp-kopp! Hvor deltakerpremien kan hentes, annonseres på denne siden etterhvert. 

 

Andre kåringer

Vi premierer kåringene under. Hvem som vinner og hvor du kan hente premien annonseres på denne siden. 

 

Årets mest energiske turgåer 

Trekkes ut blant alle som har registrert minimum 40 turer, til minimum 5 ulike turmål.

 

Årets beste turbilde 

Det vil bli publisert en avstemning på Facebooksiden Ti på Topp Follo. 

 

Årets mest energiske vennelag 

Vennelaget med høyest antall turer i snitt.​

 

Årets mest energiske familielag 

Familielaget med høyest antall turer i snitt.​

 

Årets mest energiske bedriftslag

Antall deltakelser i forhold til ansatte. Det brukes skjønn.​

 

Trekning blant alle som har gått minst 7 ulike turer

Trekning blant alle som har gått minst 30 turer

Tilbake til hovedside